Naar de Homepage
Naar over Liedmachien
Naar tv programma's
Naar handleiding
Naar muziekonderwijs
Naar homepage
Handleiding Naar disclaimer Naar colofon Naar help
 
Talent
  LIEDTEKST
  refrein:
Ik heb talent, ik heb talent
Ja dat is algemeen bekend
Ik ga 't land door op toernee
In theater, op tv
Ach ja wat wil je,
als je zo ontzettend goed bent als ik
Het is algemeen bekend:
Ik heb talent!

Als ik op het toneel sta
Kijkt niemand echt verbaasd
Want iedereen ziet meteen:
Ik ben hier op m'n plaats!

refrein...

Als ik een ballet dans
Dan draag ik een tutu
Ik draai en zwaai, spring en buig
In mijn ballettenue

refrein...

  HET LIED AANLEREN
  Laat het lied nogmaals horen van de cd, na het zien van het programma. Dit hoeft niet direct te gebeuren, het kan ook een volgende dag zijn. Deel eventueel de tekst uit, of schrijf deze (geheel of gedeeltelijk) goed leesbaar op het bord. Beoordeel of de leerlingen het lied al grotendeels mee kunnen zingen en wat ze ervan vinden.

Bespreek de tekst
Weten waarover je zingt kan enorm stimuleren. Pas eventueel hier en daar de tekst aan. Een kleine wijziging naar aanleiding van een actuele gebeurtenis in de klas kan het lied al persoonlijker maken, wat de betrokkenheid verhoogt. Bespreekpunten:
  • Waar gaat dit lied over?
    (Talenten. Waar ben je goed in? Trots)
  • Welke twee talenten worden hier bezongen?
    (acteren of zingen, en balletdansen)
  • Ben je een opschepper als je zegt dat je talent hebt?
  • Pas de tekst van de coupletten aan: kinderen kunnen hier hun eigen talenten invullen. Probeer hierbij het metrum (aantal lettergrepen en klemtonen per zin) en het rijmschema (a - b - c - b) te handhaven.
Oefen enkele passages
Wat extra aandacht nodig heeft:
  • Het refrein: de inzet van de 1e drie lettergrepen voordoen: 'Ik... heb... ta...' Gebruik hierbij de begeleidingsversie van de cd. Geef aan wanneer er ingezet moet worden en benadruk dat de eerste drie woorden/lettergrepen kort (met telkens een pauze) en krachtig gezongen wordt.
  • Oefen het 1e couplet met aansluitend het refrein. Beide met begeleiding. Zeg hierbij vantevoren, dat het couplet vertellend moet worden gezongen en het refrein een beetje opschepperig.

  MUZIEKLES
 
'Zingen op toneel'
In de aflevering 'Talent' is te zien (en te horen) dat Lottie Hellingman het liedje nogal arrogant zingt. Aan het einde van het programma blijkt dat Lottie helemaal niet zo arrogant is. Zij heeft geacteerd. Liedjes kun je op vele manieren zingen.
Ga op zoek naar manieren om liedjes te zingen. Welke manier is het beste voor juist dit lied.

a. Manieren van zingen.
Zing de liedjes die de kinderen al kennen eens op een 'andere manier'. Het meest voor de hand liggend is natuurlijk om een liedje blij of verdrietig te zingen. Dus: een liedje dat een vrolijke, blije inhoud heeft wordt gezongen op een verdrietige manier, en andersom. Ontdek samen met de kinderen wat je daar voor moet doen. Welke aspecten van de muziék veranderen?
Aspecten die daar vaak direct mee te maken hebben en die met de groep te bespreken zijn:
O tempo
O dynamiek (hard en zacht)
O puntig (staccato) of aan elkaar gebonden (legato)
O eventueel: majeur en mineur. Probeer 'Altijd is Kortjakje ziek' eens in mineur te zingen …? Kennen de kinderen de uitdrukking ’mineurstemming’?

b. Karakter
Uit het zingen door Lotti blijkt dat ook 'karaktereigenschappen' te vertalen zijn naar manieren van zingen. Zing bestaand repertoire eens arrogant, angstig, bescheiden, bekakt, braaf.
Er is een raadspelletje mee te organiseren. Laat 1 kind (of in duo’s) een lied zingen op een bepaalde manier. Voorbereiding op de gang. De groep raadt en noteert op een briefje welk 'karakter' wordt uitgebeeld. c. Een bepaald persoon
Een andere mogelijkheid is je te verplaatsen in een bepaalde persoon. Wat gebeurt er dan met de muziek ? Zingen als:
O een operazangeres
O een robot
O bejaarde heer/dame
O popmuziek: R & b- artiest, smartlappenzanger(es), hard-rock zanger(es), reggae-zanger(es).
Naar de Liedbox
Handleiding