Debat: Opvang van asielzoekers niet in rijke landen

36 miljoen vluchtelingen wereldwijd

Oorlog en onderdrukking maken van mensen vluchtelingen

Van de ruim 6 miljard mensen op aarde zijn er 36 miljoen op de vlucht. Dat is meer dan twee keer zoveel als alle inwoners van Nederland! De meeste vluchtelingen leven in Afrika, Azië, Zuid Amerika en Oost Europa. Veel vluchtelingen worden opgevangen door buurlanden, in vluchtelingenkampen bijvoorbeeld. Een klein deel vlucht naar West-Europa en Nederland, op zoek naar een beter leven.

Waarom vluchten?
In veel gevallen vluchten mensen voor oorlog, onderdrukking en geweld. In onder andere Kenia, Oeganda, Darfur en Georgië zijn honderdduizenden mensen op de vlucht. Democratie zoals in Nederland bestaat in deze landen vaak niet: regeringstroepen en rebellen richten soms ware slachtingen aan onder de bevolking.

Kenia
In Kenia zorgden verkiezingen begin 2008 voor grote onrust. De verkiezingen zouden niet eerlijk zijn verlopen en de de Luo-achterban begon de Kikuyu stam op grote schaal te verjagen, mishandelen en vermoorden. Het resultaat: verwoeste dorpen, 15.000 doden 250.000 Kenianen op de vlucht. Zonder spullen, geld, drinkwater, voedsel en moeten zij zien te overleven in vluchtelingenkampen. Nu de 2 regeringspartijen meer samenwerken wordt de situatie stabieler: geleidelijk aan kunnen de vluchtelingen terug naar hun land.

Vluchtelingenkampen of vluchtelingendorpen?

Mensen in een vluchtelingenkamp in Kenia

Als vluchteling heb je geen dak boven je hoofd, geen medische zorg, onderwijs en eigen spullen. In ontwikkelingslanden met veel vluchtelingen is aids bijvoorbeeld een groot probleem. Een gebrek aan artsen, medicijnen en kennis over hygiëne en seksualiteit zorgen ervoor dat het HIV-virus zich vooral in Afrika snel verspreidt. Ook voor andere ziektes en virussen zijn vluchtelingenkampen erg gevoelig.

Vluchtelingenkampen zijn bedoeld als tijdelijke oplossing waar mensen kunnen verblijven in afwachting van een veilige situatie in hun thuisland. In sommige gevallen wonen mensen echter al jaren in een vluchtelingenkamp. Het zijn eigenlijk een soort dorpen. Omdat er vaak geen werk of scholing is, vervelen mensen zich en kunnen ze weinig doen om hun bestaan te verbeteren.

Naar school in een vluchtelingenkamp

Onderwijs is heel belangrijk om vluchtelingen een kans te geven op een beter leven. De UNHCR verzorgt onderwijs in vluchtelingenkampen. Vaak zijn de leraren zelf ook vluchteling. Samen proberen ze door te leren om zich voor te bereiden op een toekomst in hun eigen land. Misschien wel als fietsenmaker of lerares.

Een groot deel van de vluchtelingen bestaat uit kinderen. Vaak hebben ze hun ouders verloren, aan oorlog of aan aids. Hun bestaan draait meestal alleen om het halen van de volgende dag. Naar school kunnen ze vaak niet. De Verenigde Naties hebben bepaald dat in 2015 alle kinderen op de wereld naar school moeten kunnen. Dit staat in de zogenaamde Millenniumdoelen. Als deze kinderen in de toekomst niet meer hoeven te vluchten, kunnen ze echt meedoen in de wereld.