Aardrijkskunde voor de tweede fase

Waterbeheersing van rivieren in Nederland

Ieder jaar is het weer spannend. Aan het eind van de winter stijgt het rivierwater door de toename van smelt- en regenwater uit het achterland. De kans dat het water in de toekomst steeds hoger zal stijgen is groot.

Door klimaatverandering en het versterkte broeikaseffect valt er in de Alpen regen in plaats van sneeuw. Ook is er daar meer smeltwater af te voeren door de stijgende temperaturen. Maar niet alleen de klimaatverandering verhoogt de overstromingskans.

Snellere doorstroming

Doordat wij ons land steeds meer inrichten met wegen, gebouwen en huizen, ‘versteent’ de ondergrond, kan de bodem minder water opnemen en stroomt alles sneller naar de rivier. Stroomopwaarts gebeurt dat ook. Bovendien worden daar steeds meer bomen weggehaald voor landbouwgrond en skipistes, waardoor ook daar het water sneller in de rivier terecht komt.


Ruimte voor de rivier

Daarom moeten we er voor zorgen dat ons land goed beschermd wordt tegen het stijgende water. Ook in de toekomst. Dijken moeten natuurlijk stevig genoeg zijn, maar eigenlijk willen we meer dan alleen overstromingen voorkomen. We willen ook de natuur terugbrengen in het rivierengebied. Die twee wensen staan aan de basis van het project 'Ruimte voor de rivier'. 

Verbeteringen

Kribverlaging

Op 39 plaatsen in Nederland willen we de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied verbeteren. Daarnaast willen we op deze plekken de bergingscapaciteit van de rivier verhogen. Ieder project is uniek. Er wordt goed gekeken naar wat de beste oplossing is voor het specifieke gebied. Bij sommige locaties worden extra geulen gegraven in het uiterwaardengebied en op veel plaatsen worden obstakels verwijdert.

Kribverlaging

Een andere aanpassing die wordt uitgevoerd is het verlagen van de kribben in de rivier. Kribben verlagen, uiterwaarden verdiepen en geulen graven is allemaal prachtig, maar het  belangrijkste blijft dat de mensen aan de andere kant van de dijk geen natte voeten krijgen.