Debat: Vrouwen aan de top

Vrouwen aan de top

Een kwestie van talent of quotum?

zakenvrouw met map

Vrouwen houden er steeds vaker een carrière op na. Toch worden de meeste topposities in het bedrijfsleven bekleed door mannen.

Ongeveer 18% van alle managementfuncties wordt bezet door vrouwen. Dat is een toename van 1,7% ten opzichte van 2008. Maar als het aan de Commissie Monitoring Talent ligt, is in 2014 een kwart van alle topbestuurders vrouw.

Doorbreken van rolpatronen

Deze cijfers komen uit het Rapport Monitoring Talent 2009 van de Commissie Monitoring Talent aan de Top. Deze door de overheid ingestelde commissie zet zich ervoor in om meer vrouwen op topposities te krijgen. Om dit te bereiken adviseert zij de de overheid aandacht te besteden aan verbetering van de beeldvorming over fulltime werkende vrouwen. Ook moeten traditionele rolpatronen doorbroken worden. Daarnaast moeten de voorzieningen voor flexibele kinderopvang en brede scholen met continuroosters worden verbeterd. 

Quotum

Meer dan 200 vrouwen zijn het zat en pleiten voor een quotum van 40% voor vrouwen in commissariaat- en toezichtfuncties. Want ook in de raden van bestuur en van commissarissen zitten onevenredig veel mannen. Bij 3 bedrijven ligt dit anders: de Nederlandse Apparatenfabriek heeft het grootste aandeel vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, namelijk 33%. Ahold daalt naar de tweede plaats maar heeft nog steeds 4 vrouwen in de boardroom (31%). Op de derde plaats staat KPN met 27% vrouwen. 60 Van de 99 beursgenoteerde ondernemingen hebben (nog) helemaal geen vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen. Het wetsvoorstel van 30% vrouwen in RvC en RvB op 1 januari 2016 lijkt dus verre van realistisch. Toch zijn veel vrouwen tegen een quotum omdat het positieve discriminatie in de hand werkt; als een man geschikter is voor een functie dan een vrouw, is het niet eerlijk om de vrouw aan te nemen, alleen om te voldoen aan een percentage.

Actieve werving van vrouwen

Een punt van zorg is dat juist in deze tijden van economische crises minder vrouwen beginnen deel te nemen aan het arbeidsproces en meer vrouwen uitstromen. De werkgevers zouden dus meer gericht moeten zijn op de actieve werving en het behoud van vrouwen. Daarbij is beeldvorming ontzettend belangrijk. De vrouw die het bekende navigatiesysteem TomTom groot heeft gemaakt, Corinne Vigreux-Goddijn, verklaarde bijvoorbeeld: “Natuurlijk zijn er meetings geweest waarbij men dacht dat ik de koffie kwam brengen en natuurlijk denken mensen dat ik mijn positie bij TomTom te danken heb aan het feit dat ik 'de vrouw van' ben. Over het behoud van werk verklaarde zij vervolgens: “Mijn kinderen en werk, dat is mijn leven. Er kan niets bij. En ook daar krijg ik kritiek op.”