VMBO Examen Geschiedenis

Het interbellum 1918 – 1933

Tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog braken er in Duitsland opstanden uit tegen de bestuur van keizer Wilhelm II. De socialisten riepen de republiek uit en keizer Wilhelm II vluchtte naar Nederland.

In Berlijn was het nog te onrustig om te vergaderen, daarom kwam het parlement voor het eerst bij elkaar in de Duitse plaats Weimar.

Democratie

Duitsland was een democratie geworden: de republiek van Weimar. Voor het eerst in de Duitse geschiedenis waren er vrije verkiezingen en kon het volk een stem uitbrengen op verschillende politieke partijen.

Strenge bepalingen

Duitsland tijdens de Republiek van Weimar (1919-1934)

Maar de Duitse regering slaagde er niet in om het land goed te besturen. Het land had te maken met de strenge vredesbepalingen, het Duitse volk voelde zich nog steeds vernederd door het verdrag van Versailles en de verloren oorlog.

Vertrouwen verloren

De vele regeringen waren niet in staat om de economische crisis en de inflatie aan te pakken. De armoede en de ontevredenheid groeide en veel Duitsers verloren het vertrouwen in het nieuwe democratische systeem.

Sterke leider

Zij wilden een sterke leider die de problemen zou aanpakken. Een leider zoals Mussolini in Italië. Een sterke leider zou van Duitsland vast weer een trots en sterk land maken.

In dit dossier

Infoblokken

De politieke situatie voor 184...
De grondwet van 1848: inleidin...
De koning verliest politieke m...
De grondwet van 1848: het parl...
Klassieke grondrechten
Het ontstaan van politieke par...
Het ontstaan van politieke par...
Het ontstaan van politieke par...
Het ontstaan van politieke par...
Het ontstaan van een nieuwe st...
Uitbreiding van het kiesrecht
De grondwetswijziging van 1917...
Van districtenstelsel naar eve...
Van wetsvoorstel tot wet
De kabinetsformatie
Nederland rechtsstaat: inleidi...
Nederland rechtsstaat: de rech...
Nederland rechtsstaat: het pro...
Sociale grondrechten sinds 198...
Verzuiling
Eerste Wereldoorlog - National...
Eerste Wereldoorlog - Militari...
Eerste Wereldoorlog - De aanle...
Eerste Wereldoorlog - Strijd a...
Eerste Wereldoorlog - Strijd a...
Eerste Wereldoorlog - Het eind...
Eerste Wereldoorlog - Een tota...
De Vrede van Versailles
Nederland tijdens de Eerste We...
Het interbellum 1918 – 1933
De opkomst van de NSDAP
Hitler komt aan de macht: Eind...
De vervolging van niet-arische...
Hitler en de jeugd van Duitsla...
Hitler en de buitenlandse poli...
Nederland in de jaren ‘30
Duitsland voor de Tweede Werel...
De Tweede Wereldoorlog: Strijd...
De Tweede Wereldoorlog: Strijd...
De Tweede Wereldoorlog: Strijd...
De Tweede Wereldoorlog: De afl...
Nederland tijdens de Tweede We...
Nederland tijdens de Tweede We...
De Koude Oorlog: Twee verschil...
De Koude Oorlog: Berlijn
De Koude Oorlog: Bondgenootsch...
De Koude Oorlog: Het Marshall-...
De Koude Oorlog: Bouw van de B...
De Koude Oorlog: Cubacrisis
De Koude Oorlog: De ontspannin...
De Sovjet-Unie: Gorbatsjov en ...
De Sovjet-Unie: Gorbatsjov en ...
Het einde van de Koude Oorlog

Downloads

pdfStofomschrijving voor docenten... (212.3 Kb)