GeoClips

Vak:
Aardrijkskunde
Thema:
Wonen
Onderwerp:
Demografie

Typen thematische kaarten

Hoe geef je gegevens weer in een kaart?

thematische kaart Nederland naar inkomen: donkerrood is het hoogste inkomen, licht het laagst.

Thematische kaart waarop het besteedbaar inkomen is afgebeeld.

Op een thematische kaart zie je hoe 1 verschijnsel over een gebied is verdeeld. Thematische kaarten kun je verder onderverdelen in verschillende kaarttypen. Voor elk kaarttype bestaat een moeilijke naam, als is het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld.

Er bestaan thematische kaarten met de bevolkingsdichtheid, het inkomen, luchtvervuiling, de temperatuur, de neerslag of alleen de namen van provincies of andere gebieden. Daar zijn verschillende technieken voor: het gebruiken van bepaalde kleuren, stippen of lijnen bijvoorbeeld.

Chloropleet

Een chloropleet laat met 1 kleur de verschillen tussen gebieden zien. Hoe donkerder de kleur, des te meer er van iets is. Hiernaast zie je bijvoorbeeld een chloropleet van het gemiddelde inkomen in verschillende gemeenten.  Hoe donkerder de kleur, des te hoger het inkomen. Je ziet in 1 oogopslag waar mensen het meest verdienen. Zelfs zonder de legenda te lezen, zie je in meteen  waar mensen het meest verdienen.

Chorochromatische of mozaïekkaart

mozaiekkaart Amerika

Deze chorochromatische kaart geeft weer welke talen mensen in Noord-Amerika spreken.

De mozaïekkaart  lijkt op een chloropleet, alleen worden hier allerlei verschillende kleuren gebruikt. Dat is beter als de ene waarde op de kaart niet hoger of lager is dan de andere. Mozaïekkaarten gebruik je bijvoorbeeld om verschillende landen, talen of volken op een kaart weer te geven.

Stippenkaart

De naam zegt het al: op een stippenkaart is iets met stippen weergegeven. Je kunt van heel veel dingen een stippenkaart maken. Elke stip staat voor een aantal huizen, hotels, mensen, golfbanen, auto’s of wat dan ook. Deze stippenkaart laat zien waar de meeste mensen in de V.S. wonen. Elke stip staat voor 50.000 mensen.

stippenkaart van Noord-Amerika

Deze stippenkaart laat zien waar de meeste mensen in de V.S. wonen. Elke stip staat voor 50.000 mensen.

Isolijnen- of isopletenkaart

Isolijnen zijn lijnen die punten met een gelijke waarden verbinden. Ze worden vaak gebruikt om de hoogte of de temperatuur van gebieden weer te geven. Soms krijgen de gebieden tussen de isolijnen verschillende kleuren. Dan is het een isopletenkaart.

isolijnenkaart en isopletenkaart

Links de isolijnenkaart: de lijnen op deze kaart geven punten met dezelfde hoogte weer. Rechts de isopletenkaart: de lijnen op deze kaart verbinden punten met evenveel brandmeldingen voor caravans. De ruimte tussen de lijnen is ingekleurd.

Anamorfosekaart

Anamorfosekaarten zien er raar uit. Elk gebied krijgt de grootte die bij de waarde voor dat gebied hoort. Hiernaast zie je bijvoorbeeld een anamorfose van de wereldbevolking. Elk land heeft de grootte die bij het aantal inwoners past.

anamorfosekaart van de wereld

Cartogram of diagramkaart

cartogram

In elk gebied staat een klein cirkeldiagram of een kleine grafiek. Die diagrammen en grafieken geven de waarden weer die bij de gebieden horen. Het woord 'cartogram' wordt ook wel eens voor een anamorfose gebruikt.

Stroomdiagramkaart

Op een stroomdiagramkaart geven pijlen weer wat er gebeurt. De pijlen laten zien hoe goederen, volkeren, zeestromen of andere zaken zich verplaatsen.