GeoClips

Vak:
Aardrijkskunde
Thema:
Wonen
Onderwerp:
Demografie

Soorten kaarten

Zien waar je bent en waar je heen wilt

thematische kaart Nederland naar inkomen: donkerrood is het hoogste inkomen, licht het laagst.

Thematische kaart waarop het besteedbaar inkomen is afgebeeld.

Een plattegrond, atlas of Google Maps: het zijn allemaal vormen van kaarten. Met sommige kaarten kun je een route uitstippelen, op andere kaarten krijg je juist informatie over luchtvervuiling of de neerslag in een bepaald gebied.

Voor al die verschillende doelen bestaan verschillende soorten kaarten. Je kunt ze verdelen in 4 groepen:

- Plattegronden
- Overzichtskaarten
- Thematische kaarten
- Digitale kaarten

Plattegronden

Een plattegrond is een kaart om de weg te vinden in een gebied. Op de plattegrond staan daarom veel dingen die je daarbij helpen: belangrijke gebouwen, straten en straatnamen, rivieren, enzovoort. Van elke stad en elk dorp kun je een plattegrond kopen. Als je de stad of het dorp binnenrijdt, staat deze plattegrond vaak langs de kant van de weg. Maar er bijvoorbeeld ook plattegronden van pretparken.

Overzichtskaarten

Een overzichtskaart laat zien hoe een gebied eruit ziet. Je ziet waar steden, rivieren, wegen, bossen, meren, en gebergten zijn. Vaak zie je ook de namen van gebergten, steden en provincies. Op veel overzichtskaarten kun je aan de kleuren zien welke gebieden hoog en laag zijn. Voorbeelden van overzichtskaarten zijn:

 • De ‘gewone’ kaarten van Nederland in de Bosatlas
 • Wegenkaarten
 • Natuurkundige kaarten met reliëf, bossen, water en dergelijke
 • Topografische kaarten: overzichtskaarten van een heel klein gebied. Elk gebouw en elk weggetje is hierop getekend

Thematische kaarten

thematische kaart verkiezingen VS 2005

Op deze kaart zie je de verdeling van het aantal kiesmannen per staat ten tijde van de presidentsverkiezingen in 2004.

Op een thematische kaart zie je hoe 1 verschijnsel over een gebied is verdeeld. Zo bestaan er thematische kaarten met de bevolkingsdichtheid, het inkomen, luchtvervuiling, de temperatuur, de neerslag of alleen de namen van provincies of andere gebieden. Thematische kaarten kunnen er heel verschillend uitzien. Soms kun je in een thematische kaart het gebied nog goed herkennen. Maar soms is dat ook heel lastig.

Voorbeelden van verschillende thematische kaarten zijn:

 • Kaarten met één kleur in verschillende tinten (chloropleet)
 • Kaarten met verschillende kleuren
 • Kaarten met stippen, blokjes, pijlen, lijnen, enzovoort
 • Een kaart met diagrammen
 • Een kaart waarbij elk gebied vervormd is. De grootte van het gebied laat dan zien hoe veel of weinig er van iets is

Digitale kaarten

Nederland op Google Maps

Digitale kaarten zijn steeds beter. Je kunt ze gebruiken als plattegrond en als overzichtskaart. Maar een digitale kaart kan meer:

 • Je kunt allerlei gegevens aan- en uitzetten
 • Je kunt gemakkelijk inzoomen en uitzoomen
 • Je kunt een gebied als kaart of als satellietfoto weergeven
 • Vaak kun je ook de snelste route tussen twee punten berekenen
Als de kaart verbonden is met een GPS-ontvanger, heb je een navigatiesysteem. Je kunt dan op de kaart zien waar je bent. Een voorbeeld van een digitale kaart is Google Maps. Hierop kun je een gebied bekijken als plattegrond of als satellietfoto. En met Google Streetview kun je een locatie zelfs in 3-d bekijken.