Test jezelf

Test je kennis! Eigenwijzer heeft quizzen en opdrachten over uiteenlopende onderwerpen. Kies er een uit de lijst of klik op een vak om de quizzen voor het vak van jouw keuze te zien. Veel plezier!


Spellingsquiz

groene boekje
Test je taalkennis!

Europaquiz

europaquiz
Ben jij een Europa-expert?

Klimaatvriendelijkheid

groen landschap met windmolens voor een goed klimaat
Hoe klimaatvriendelijk ben jij?

Klimaatquiz

klimaatquiz pool ijs en sneeuw
Ben jij een klimaatexpert?

Inburgeringstest

Nederlandse vlag met duim
Ben jij wel goed ingeburgerd?

Sportiviteitsquiz

renbaan
Hoe sportief ben jij?

Opdrachten Economie in beeld

Grafiek, curve gaat omhoog

Test je kennis van economie!

Slavernij quiz

handboeien
Een zwarte bladzijde in onze geschiedenis

Slotopdrachten Feesten

Jongeren aan het woord over hun geloof

Wat heb je geleerd?

Opdrachten islam

De moskee
Vragen en opdrachten bij Feesten

Opdrachten christendom

Het verhaal van kerstmis

Vragen en opdrachten bij Feesten

Opdrachten jodendom

Joodse kalender

Vragen en opdrachten bij Feesten