Wie maakt de examens?

Het is topgeheim!

antwoordformulier

Op het moment dat jij nog in havo 4 of vwo 5 zit, zijn er al allerlei mensen bezig om het examen dat jij gaat maken voor te bereiden. Hierbij zijn veel verschillende partijen betrokken.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) is eindverantwoordelijk voor de centrale examens. Het ministerie geeft de uitvoeringsverantwoordelijkheid aan de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO).

Cito

De examens worden door medewerkers van Cito en een aantal ervaren docenten ontwikkeld. Als het CEVO de examens heeft goedgekeurd, zorgt Cito ervoor dat de examens gedrukt kunnen worden. Cito doet veel onderzoek naar de ontwikkeling van examens en wil de kwaliteit hiervan verhogen. Zo kijken ze bijvoorbeeld naar nieuwe vraagvormen, (ongewenste) invloeden bij het afleggen van de examens en de moeilijkheid van de examens.

Het maken van de examens door Cito en het vaststellen ervan door de vaksectie gebeurt allemaal in het schooljaar voorafgaand aan het jaar waarin je examen doet. Als je dus nu in havo 4 zit, wordt dit jaar jouw examen ontworpen en vastgesteld, dat je dan in havo 5 kunt gaan maken.

DUO

Leerlingen op een rij in lokaal werken aan een examen

Je krijgt niet alleen met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen IB-groep) te maken wanneer je studeert, maar ook al terwijl je examens doet. De afdeling Examendiensten van DUO gaat per school na hoeveel examenkandidaten er zijn. Dit doen ze zodat ze dan weten hoeveel examens er gedrukt moeten worden. Ze zorgen dan ook voor het drukken en het afleveren van de examens.

Archief
DUO is ook een soort archief: hier wordt het examenresultatenregister beheerd. Examens vanaf 1910 worden bij DUO bewaard. Als jij straks je examen haalt, je diploma krijgt en het daarna kwijtraakt, is er gelukkig niets aan de hand. Je kunt bij DUO een vervangend document (met dezelfde waarde) aanvragen!

Inspectie van het Onderwijs

diploma

De Inspectie zorgt ervoor dat de afname van de centrale examens volgens de voorschriften verloopt. In sommige gevallen kan de Inspectie ervoor zorgen dat een examen bij een scholier ongeldig wordt verklaard. Achteraf bepaalt de Inspectie of scholen de juiste uitslag hebben bepaald aan de hand van de eindexamengegevens.

SDU Identification bv
DUO geeft SDU de opdracht om de examens te vermenigvuldigen. Dit gebeurt natuurlijk volgens beveiligde en precieze procedures. Stel je voor dat een examen in handen komt van een eindexamenkandidaat! SDU heeft dan ook een geheimhoudingsplicht.

Examendossiers

Quizzen, infoblokken en beeldbankclips bij de examens geschiedenis en aardrijkskunde 2010.

Examen aardrijkskunde vmbo
Examen aardrijkskunde havo/vwo
Examen geschiedenis vmbo
Examen geschiedenis havo/vwo