Bruggen bouwen

Vak:
Levensbeschouwing

Mensen met verschillende levensbeschouwingen groeien op verschillende manieren op. Elke religie heeft zijn eigen regels, gebruiken en gewoonten. Door bruggen te bouwen is het toch mogelijk om met elkaar samen te leven.

Gebruiken

Kinderen van moslims zijn al vanaf hun puberteit volwassen. Bij joden is dat nog eerder. Een joods meisje is het vanaf haar twaalfde en een joodse jongen is vanaf zijn dertiende volwaardig lid van de joodse gemeenschap.

Dossier

In dit dossier leer je de verschillende geloven kennen en zie je wat de verschillen zijn bij belangrijke levensmomenten als geboorte, volwassen worden, huwelijk en dood. Denk je alles te weten? Test dan je kennis in het religiespel!