Vragen naar zin

Vak:
Levensbeschouwing

Wat is goed of slecht? Bestaat er een God? En is er leven na de dood? Dit zijn vragen waar niet eenvoudig een antwoord op is te vinden.

Levensbeschouwing

Het geheel van iemands antwoorden op belangrijke vragen in het leven, noemen we iemands levensbeschouwing. Ieder mens heeft een levensbeschouwing, die godsdienstig of niet-godsdienstig kan zijn. In dit dossier kom je aan de hand van filmpjes en infoblokken meer te weten over zulke levensvragen.

Wat geloof jij?

Ik ben christelijk

Ik ben moslim

Ik ben hindoe

Ik ben jood

Ik geloof iets anders

Ik geloof niet

Bekijk de stand