Periodiek Systeem

Alle elementen logisch op een plek

Ze staan er allemaal in. Bekende elementen als zuurstof, stikstof en waterstof, maar ook minder bekende als ruthenium, molybdeen en rodium. Het Periodiek Systeem is een manier om alle elementen systematisch te rangschikken.

De ruim 100 elementen in het Periodiek Systeem zijn gesorteerd op chemische en fysische eigenschappen. In eerste instantie staan de elementen van links naar rechts gesorteerd op het atoomnummer. Dit nummer geeft het aantal protonen in de kern van het element aan. Ook is dit het aantal elektronen die in de elektronenwolk rond de kern zweven. Elementen die onder zo’n rij staan hebben allemaal hetzelfde aantal protonen en elektronen.

Periodiek Systeem

Het Periodiek Systeem. Klik om te vergroten.

Perioden

De elementen kunnen ook van links naar rechts ingedeeld worden. Een rij van links naar rechts noem je een periode. Het Periodiek Systeem bevat zeven periodes. In zo’n periode loopt het aantal elektronen in de elektronenschil van een element steeds op. Helemaal links heeft een element het laagste aantal elektronen, helemaal rechts het grootste aantal. Dit meest rechtse element is dan ook een edelgas.

Groepen

In de groepen van het Periodiek Systeem staan elementen die dezelfde chemische eigenschappen hebben. Deze elementengroepen vallen vaak samen met de kolommen in het Periodiek systeem. Voorbeelden van groepen zijn de halogenen (fluor, chloor, broom, jodium en astatium; kolom onder atoomnummer 17) en de edelgassen (helium, neon, argon, krypton, xenon en radon; kolom onder atoomnummer 18).