Eerste hulp bij vergiftiging

Door giftige stoffen, vloeistoffen of dampen

Waarschuwingsbordjes voor gif

Bron: ANP

Vergiftiging is niet alleen iets uit James Bond-films. Als je iets eet, drinkt of inademt wat gevaarlijke stoffen bevat, kun je erg ziek worden of zelfs doodgaan. Wat moet je doen als dat gebeurt?

Er zijn wel 1000 giftige stoffen en al die stoffen zijn weer onder te verdelen in 3 soorten. En die 3 soorten hebben een speciale behandeling nodig. Zo heb je niet-bijtend gif. Dat zijn bijvoorbeeld medicijnen of giftige bessen van een plant. Een bijtend gif is schoonmaakmiddel zoals bleekmiddel of ammoniak. Oliehoudende stoffen, zoals lampenolie en petroleum, zijn giftig en hebben ook nog eens schadelijke dampen.

Vormen van giftige stoffen

Giftige stoffen kunnen in verschillende vormen voorkomen. Er zijn 3 vormen:

  • de vaste stof
  • de vloeistof
  • de damp

Wat moet je doen als er een bijtende vloeistof is ingeslikt?

Flesje met gif

1. Laat het slachtoffer direct 2 glazen water drinken.
2. Stel het slachtoffer zo veel mogelijk gerust.
3. Ga direct naar een arts of ziekenhuis.
4. Neem verpakking en vloeistof mee.

Wat moet je doen als er een olieproduct is ingeslikt?

1. Laat niets drinken, laat niet braken.
2. Ga direct naar een arts of ziekenhuis.
3. Neem verpakking en (vloei)stof mee.

Wat moet je doen als er een niet-bijtend gif is ingeslikt?

1. Slachtoffer mag braken, dan raakt hij een deel kwijt.
2. Niet laten drinken.
3. Is het slachtoffer bij kennis? Snel naar een arts of ziekenhuis.
4. Is het slachtoffer niet bij kennis? Handel als bij een bewusteloos slachtoffer.
5. Neem verpakking en vloeistof mee.


De feiten over vergiftiging op een rij:

Er zijn 3 manieren om gif binnen te krijgen: via huid, ademhaling of spijsvertering.
Er zijn 3 vormen van giftige stoffen: vaste stof, vloeistof of gasvormig.
Er zijn 3 soorten van giftige stoffen: bijtend gif, niet bijtend gif of petroleumproduct.