Vluchtelingen in Somalië

Een door kolonisatie verdeeld land

In het Oost-Afrikaanse land Somalië heerst chaos: het is een zogenaamde ‘failed state’. De regering van het land is zwak en heeft weinig tot geen zeggenschap in het eigen land. De strijd tussen verschillende groeperingen kan hierdoor onverminderd doorgaan.

Een bewogen geschiedenis
Het Somalië zoals we dat nu kennen was tot in de jaren ’60 een kolonie van Groot-Brittannië en Italië. Sinds de Britten en Italianen zich in 1960 terugtrokken uit het gebied zijn er veel gewelddadige machtswisselingen geweest. In 1977 brak er oorlog uit tussen Somalië en Ethiopië. De internationale gemeenschap koos de kant van Ethiopië. Tot overmaat van ramp begon in 1980 een burgeroorlog in Somalië, die nog woedde toen Somalië en Ethiopië vrede sloten in 1988.

In 1991 verklaarde het voormalig Britse deel van Somalië zich onafhankelijk. Het land, Somaliland, wordt echter door geen enkel ander land erkend. Tot 2007 was Somalië stuurloos. Meerdere gebieden scheidden zich af van Somalië en verklaarden zichzelf onafhankelijk. In 2007 kwamen gesprekken tussen de strijdende partijen op gang na de komst van president Abdullahi Yusuf Ahmed naar de Somalische hoofdstad Mogadishu.

Abdullahi wordt gesteund door de Verenigde Staten, die een aantal keer militaire acties hebben uitgevoerd in Somalië. Ook Ethiopië biedt troepenondersteuning aan de regering van Abdullahi.

De toekomst

kind in Somalie

De toekomst van Somalië is onzeker. Er is nog geen oplossing in zicht voor het langlopende conflict tussen de oppositiegroeperingen en de overgangsregering van Abdullahi. Bij deze strijd worden door de partijen bermbommen, aanslagen, mortieraanvallen en beschietingen ingezet. Ook worden leden van Westerse hulporganisaties ontvoerd. Het land is zeer onveilig. Ook de wateren rond Somalië zijn onveilig: Somalische piraten maken hier de dienst uit.

Vluchtelingen

Tenten in een vluchtelingenkamp

Voor de bevolking van Somalië lijkt het land ontvluchten het enige uitzicht op een veilige toekomst. Vluchtelingen en ontheemden worden al sinds 1991 opgevangen in kampen in Somalië of in Kenia, maar elke maand komen er nieuwe vluchtelingen bij. In een al extreem arm land is het leven als vluchteling zwaar en uitzichtloos. Water en voedsel zijn schaars en extreme droogte teistert de bevolking voortdurend. Het Rode Kruis zorgt ervoor dat slachtoffers toegang hebben tot schoon drinkwater en voedsel. Ook werkt het Rode Kruis in 2 ziekenhuizen in Somalië.