Dossier maatschappijleer

Maatschappijleer
voortgezet onderwijs havo/vwo klas 4 - 6

Over maatschappelijke vraagstukken vanuit de domeinen: rechtsstaat, parlementaire democratie, verzorgingsstaat en pluriforme samenleving.

Bekijk de laatste aflevering

Programma

In Dossier maatschappijleer komen onderwerpen aan bod die aansluiten bij de examenonderwerpen van het vak maatschappijleer in het gemeenschappelijke deel. Daarnaast is deze serie te gebruiken voor het vak maatschappijwetenschappen in de profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij.

Dossier maatschappijleer is tot stand gekomen in samenwerking met Cito en SLO.