3FM Serious Request

Gratis lesmateriaal

babysterfte

Elk jaar maakt NTR Schooltv in samenwerking met 3FM en het Rode Kruis gratis lesmateriaal bij de thema's van 3FM Serious Request. Met dit lesmateriaal heeft u een praktische handleiding voor een aantal actieve lessen in handen. De stof biedt aanknopingspunten voor de lessen maatschappijleer, aardrijkskunde, economie geschiedenis, verzorging, biologie, techniek, CKV en Nederlands. Ook kunt u het materiaal vakoverstijgend, of als maatschappelijke stage of kerstproject inzetten.

Het lesmateriaal bestaat uit:
- vragen en opdrachten voor vmbo
- vragen en opdrachten voor havo/vwo
- werkblad vakoverstijgend werken
- werkblad voor een actieplan
- infoblokken op Eigenwijzer.nl
- filmpjes op Eigenwijzer.nl

Het lesmateriaal is hieronder gratis te downloaden.