Argumenten tellen

Nederlands
voortgezet onderwijs vmbo/havo/vwo klas 4 - 6

Ondersteuning bij de lessen Nederlands om leerlingen te leren argumenteren. Ze leren argumenten bedenken en argumenten van anderen beoordelen.

Bekijk de laatste aflevering

Programma

Door zuiver te redeneren lopen veel gesprekken een stuk gemakkelijker. Leerlingen kunnen zich beter uitdrukken, ze lezen kritischer en ze schrijven betere betogen.

In elke aflevering (10 minuten) komt een dilemma aan de orde dat dicht bij de leerlingen ligt. Daar hoort een digitaal dossier bij met aanvullend materiaal (beeld, tekst) waarin het dilemma een context krijgt. Door een gedifferentieerd pakket van opdrachten kan zo'n dilemma op alle denkbare niveaus worden uitgewerkt. Voor elke opdracht wordt een stappenplan aangeboden en is de beoordeling inzichtelijk gemaakt.

Voor meer informatie over debatteren: Nederlands Debatinstituut.