Disclaimer

Door deze website te benaderen en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze disclaimer.

Deze internetsite wordt door NTR: Schooltv met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Alhoewel NTR: Schooltv daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze website aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze site zijn voor zijn eigen rekening en risico.

Het aanbieden op de website van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat NTR: Schooltv de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks en/of via hyperlinks aangeboden producten en/of diensten is volledig voor risico van de gebruiker.

NTR: Schooltv is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de website en is gerechtigd deze bijdragen van derden onmiddellijk van haar website te verwijderen.

De informatie op de website mag worden geraadpleegd op het scherm, gedownload en geprint, mits dit gebeurt voor persoonlijk, informatief/educatief en niet-commercieel gebruik. De pagina's mogen niet gewijzigd worden en op elke kopie dient te worden vermeld, dat alle rechten zijn voorbehouden aan NTR: Schooltv.

Video-en audiostreams mogen alleen vertoond worden via een link naar de omroeppagina of embedded omroepplayer. Niet toegestaan zijn:

- Links die zonder onze uitdrukkelijke toestemming gebruik maken van onze logo's (Schooltv, Eigenwijzer, Schooltv-beeldbank, Teleblik);
- frames, inline links en metatags;
- hyperlinks of een vorm van linken die de URL wijzigen;
- overnemingen, herpublicaties, bewerkingen en/of toevoegingen;
- het omzeilen of verwijderen van technische beveiligingen.

Deze website wordt onderhouden door NTR: Schooltv en staat op een server welke zich bevindt in Nederland. NTR: Schooltv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het feit dat documenten op deze website bekeken kunnen worden vanuit gebieden waar hun inhoud illegaal is.

NTR: Schooltv aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriƫle of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met:

- Het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten;
- de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, daaronder mede verstaan informatie van derden en hyperlinks naar sites van derden;
- computervirussen e.d.

NTR: Schooltv garandeert dat persoonlijke informatie die u verstrekt - dat is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon - strikt vertrouwelijk wordt behandeld en niet aan derden wordt doorgegeven of verkocht.

Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wij stellen het op prijs wanneer u doorlinkt of verwijst naar onze internetsite. Neem hiervoor contact op met de redactie.