Onderzoek

Wat verwachten docenten van NTR Schooltv?

Schooltv wil weten hoe docenten het materiaal gebruiken en waarderen. Op basis van enkele onderzoeken onder docenten zijn de volgende actiepunten geformuleerd:

• Toewerken naar 1 site waarin het educatieve beeldmateriaal gratis ontsloten wordt.
• Meer focus op de ontwikkeling van educatief ondersteunend beeldmateriaal dat aansluit bij de leerlijn.
• Het Schooltv-materiaal regelmatig updaten én langdurig online beschikbaar houden.
• Schooltv biedt gratis ondersteunend educatief beeldmateriaal dat de lesstof verlevendigt, verduidelijkt en toegankelijk maakt en dat altijd online beschikbaar is.

Onderzoek naar gebruik educatief beeldmateriaal in het voortgezet onderwijs

Bijna alle docenten in het Voortgezet Onderwijs maken gebruik van educatief beeldmateriaal en doen dat steeds frequenter. Er zijn wel verschillen per vakgebied. Twee derde van de docenten gebruikt ook Schooltv-materiaal. Er is groei in het on-demand kijken via met name beamer en digibord, maar in het VO worden programma’s ook nog opgenomen of aangekocht. Eisen die aan educatief ondersteunend beeldmateriaal gesteld worden zijn: snel te vinden, beschikbaar, objectief, aansluiten bij niveau, aantrekkelijk voor leerlingen en van deze tijd,

Halfjaarrapportage Media Monitor Basisonderwijs 2011-2012

Schooltv laat 5x per schooljaar onderzoek doen naar het gebruik en de waardering van Schooltv en de behoeften aan diverse diensten. Twee keer per school jaar wordt een algemeen rapport en diverse programmarapportages gemaakt. Recent zijn de rapportages over het najaar van 2011 (september t/m december 2011) verschenen. Hieraan deden in totaal 1500 leerkrachten mee.