Over NTR:Schooltv

Multimediale aanpak

Schooltv kiest voor een multimediale aanpak. Alle tv-programma’s gaan vergezeld van begeleidend materiaal. Afhankelijk van het project bestaat dat uit een handleiding voor docenten en leerlingenboekjes, cd’s, spelmateriaal en websites met aanvullende informatie. Steeds meer Schooltv-series zijn op dvd verkrijgbaar.

Schooltv.nl

Logo Ok keurmerk

Schooltv.nl heeft drie ingangen:

- voor leerlingen in het primair onderwijs
- voor leerlingen in het voortgezet onderwijs
- voor docenten

Schooltv.nl is getest en kindveilig bevonden. De site draagt het OK!-keurmerk.

Stichting De Kinderconsument deelt dit landelijke OK!-keurmerk uit aan kindveilige websites en chatboxen. Uitsluitend websites die door ouders en kinderen als kindveilig beschouwd worden, komen in aanmerking voor dit keurmerk.

Schooltv-beeldbank

Beeldbank logo

De Schooltv-beeldbank bevat meer dan 3500 educatieve clips. U kunt deze gratis bekijken en gebruiken in de klas tijdens uw lessen. Bovendien kunnen de leerlingen snel en eenvoudig een link naar een beeldbankclip op hun website of digitale presentatie maken.

Eigenwijzer

Eigenwijzer is de digitale wegwijzer voor scholieren in het voortgezet onderwijs. Hier vinden zij handige informatie, quizzen en filmpjes. Ook alle Schooltv-programma’s voor het VO kunnen er worden teruggekeken. Omdat een deel van de stof op internet staat kunnen leerlingen zelfstandig aan het werk; van het zoeken naar informatie tot het verwerken en communiceren erover.

Teleblik

Teleblik logo

Teleblik is een educatieve bronnenbank waarin duizenden uren film- en televisiemateriaal uit de archieven van o.a. de publieke omroepen via internet toegankelijk worden gemaakt voor het onderwijs. Teleblik is in 2007 bekroond met de Prix Italia en in 2008 met de Comenius-medaille.