Schooltv Beeldbank

Uiterwaarden

Extra land voor de boer

Aan weerszijden van een rivier liggen vaak 'uiterwaarden' en 'wielen'. Ze zijn ontstaan door de dijken die we langs de rivier hebben gebouwd.

Voor:
PO, groep 4 - VO, klas 3
Lengte:
2:10 minuten
Online tot:
Onbeperkt
Vakgebied:
PO: Aardrijkskunde > Landschap en water > Nederlands landschap
VO: Aardrijkskunde > Landschappen en water > Nederlands landschap
Waardering:
100 beoordelingen - 33652 keer bekeken
URL
?
?

Wat is dit?

Dit is een link naar de pagina waar deze clip op staat. Deze kan je kopiëren en in een presentatie, digitale les of website plaatsen.

EMBED
?
?

Wat is dit?

Dit is een stukje code waarmee je de speler met clip in een webpagina kan opnemen. Copieer de code en plak het exact zo in de HTML-code van de pagina.

POPUP
?
?

Wat is dit?

Deze link is om de clip in een pop-up te tonen, een kleiner venster boven je pagina. Handig als je de clip niet in de pagina wilt zetten met EMBED.

Trefwoorden

Letterlijke tekst uit de clip

In het rivierkleigebied probeert de boer zoveel mogelijk grond, ook direct naast de rivier, voor zijn bedrijf te gebruiken. Daarom wil de boer ook op de uiterwaarden vee kunnen laten grazen. Dat is het gebied tussen de winterdijken en de rivier. Je vindt soms in die uiterwaarden ook nog oude rivierarmen. Door het wisselende waterpeil van de rivier, zijn in dit landschap oeverwallen en kommen ontstaan. Hoe ging dat? Oeverwallen bestaan uit zand dat is achtergebleven na een hoge waterstand. Kommen zijn de lage gebieden met klei. De mensen woonden op de oeverwallen. Daar maakten ze akkers en plantten fruitbomen. In de kom lieten ze het vee grazen. Soms kwam het water zo hoog, dat het huis en het land van de boeren overstroomden. Daarom bouwden de boeren dijken, de winterdijken, om het water tegen te houden. Het gebied tussen de dijk en de rivier heet uiterwaard. Om het te beschermen werden er zomerkades direct naast de rivier gemaakt. Zo bleven de uiterwaarden in de zomer droog. En kon er vee op grazen. De uiterwaarden worden ook vaak als camping gebruikt. Natuurlijk alleen in de zomer, want bij de hoge waterstanden in de winter lopen de uiterwaarden nog steeds onder. Als een dijk na verloop van tijd toch doorbrak, ontstond er een plas achter de dijk. Zo een ronde plas naast een dijk noemen we een wiel. Een oude dijkdoorbraak. Later werd er, om het gat te dichten, een dijk op de wiel aangelegd. De rode lijn laat de oorspronkelijke dijk zien. En zo ziet het rivierkleilandschap er dus uit met dorpen op oeverwallen en aan beide zijden van de rivier de uiterwaarden.

Zoek een clip

Bekijk ook eens

animatie van een rivier
Overstromingen voorkomen
Ruimte voor de rivier
Gletsjer- en rivierdalen
Gletsjer- en rivierdalen
U-dalen en V-dalen
Orinocodolfijn
Orinocodolfijn
Een rivierdolfijn
?

Lees ook eens

?

Wat is dit?

Hier vind je achtergondinformatie van Eigenwijzer.
Eigenwijzer is de site van schoolTV voor je werkstuk, spreekbeurt en andere opdrachten.

EW Bangladesh rijst
Bangladesh
Dichtbevolkt en kwetsbaar

Bangladesh is een klein land naast India. Net als Nederland ligt Bangladesh onder de zeespiegel. Hierdoor krijgt het land regelmatig te maken met overstromingen. Maar ook malaria is een groot probleem in Bangladesh.

dijkverlegging bij een rivier
Geef rivieren de ruimte
Om overstromingen te voorkomen

Een rivier is een water dat op natuurlijke wijze ontstaan is: zonder dat er mensen aan te pas zijn gekomen, zoals bij een kanaal het geval is. Maar soms moeten mensen de rivier toch een handje helpen. Zodat hij niet overstroomt.

uitzicht op de Theems; water en gebouwen
Het belang van de Thames
Het gebruik van een rivier (Engelstalig)

De Thames is met een lengte van 344 kilometer de langste rivier van Groot-Brittanniƫ. Deze rivier heeft nog steeds een grote betekenis voor de politiek, de handel en de recreatie van de Engelsen.

uitzicht op de Theems; water en gebouwen
Thames
Het stroomgebied (Engelstalig)

De Thames is met een lengte van 344 kilometer de langste rivier van Groot-Brittanniƫ. Deze rivier is nog steeds van grote betekenis voor de politiek, de handel en de recreatie van de Engelsen.